Sähköisessä taloushallinnossa asiakkaan ja tilitoimiston välinen yhteistyö automatisoituu ja helpottuu huomattavasti. Mitä sähköisempää yrityksen taloushallinto on, sitä reaaliaikaisempaa on myös raportoitavissa oleva tieto yrityksen toiminnasta ja tämän hetkisestä tilasta.

Nykyisin lähes kaikki pystytään hoitamaan tehokkaasti pilvipalveluna. Myynti- ja ostolaskujen käsittely ja seuranta, tietojen siirto suoraan taloushallintoon, varasto- ja asiakastietojen ylläpitäminen, työajanseuranta ja palkanlasku ovat kokonaisvaltaista sähköistä taloushallintoa ja tulevaisuutta. Haluamme olla mukana mitoittamassa ja tarjoamassa palveluita myös tällä osa-alueella kunkin asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä!